Bài 4 trang 70 SGK Vật Lý 11

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Bài 4 (trang 70 SGK Vật Lý 11)

Vì sao một vôn kế và một pin điện hóa có thể mắc tiếp nối tạo thành mạch kín để đo hiệu điện thế U giữa hai cực của pin nhưng mà ko mắc tiếp nối với pin này tạo thành mạch kín để đo cường độ dòng điện chạy qua? cục pin ?

Câu trả lời

+ Vôn kế có điện trở rất lớn nên dòng điện qua vôn kế rất nhỏ ko tác động tới phép đo.

+ Miliampe kế có điện trở rất nhỏ nên dòng điện qua miliampe kế rất lớn sẽ tác động lớn tới dòng điện cần đo, cho kết quả thí nghiệm ko xác thực.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 70 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 4 trang 70 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 4 trang 70 SGK Vật Lý 11

Bài 4 trang 70 SGK Vật Lý 11 -

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Bài 4 (trang 70 SGK Vật Lý 11)

Vì sao một vôn kế và một pin điện hóa có thể mắc tiếp nối tạo thành mạch kín để đo hiệu điện thế U giữa hai cực của pin nhưng mà ko mắc tiếp nối với pin này tạo thành mạch kín để đo cường độ dòng điện chạy qua? cục pin ?

Câu trả lời

+ Vôn kế có điện trở rất lớn nên dòng điện qua vôn kế rất nhỏ ko tác động tới phép đo.

+ Miliampe kế có điện trở rất nhỏ nên dòng điện qua miliampe kế rất lớn sẽ tác động lớn tới dòng điện cần đo, cho kết quả thí nghiệm ko xác thực.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận