Bài 4 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số

Bài 4 (trang 68 SGK Đại số 10)

Có hai đường may áo sơ mi. Ngày đầu cả hai chuyền may được 930 cái áo. Ngày thứ hai dây chuyền thứ nhất tăng năng suất 18%, dây chuyền thứ hai tăng năng suất 15% nên cả hai dây chuyền này may được 1083 cái áo. Hỏi ngày đầu may được bao nhiêu chiếc áo mỗi dây?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Bước 1: Lập hệ phương trình:

Bước 2: Giải hệ phương trình

Bước 3: Rà soát và kết luận


Gọi số áo có dây xích thứ nhất và dây xích thứ hai may được trong ngày thứ nhất tuần tự là x và y. (x> 0; y> 0)

Ngày thứ nhất cả hai đường may được 930 cái áo nên ta có: x + y = 930.

Thứ hai:

Dây chuyền thứ nhất tăng năng suất 18% nên may được x + 18% .x = 1.18.x cái áo

Dây chuyền thứ hai tăng 15% năng suất nên may được y + 15% .y = 1,15y áo

Cả hai đường may được 1083 cái áo nên: 1,18x + 1,15y = 1083.

Chúng ta có một hệ phương trình

Giải hệ phương trình ta được: x = 450, y = 480

Vậy số áo có xích thứ nhất và xích thứ hai may được trong ngày thứ nhất tuần tự là 450 (áo) và 480 (áo).

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 4 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 4 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 4 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số

Bài 4 (trang 68 SGK Đại số 10)

Có hai đường may áo sơ mi. Ngày đầu cả hai chuyền may được 930 cái áo. Ngày thứ hai dây chuyền thứ nhất tăng năng suất 18%, dây chuyền thứ hai tăng năng suất 15% nên cả hai dây chuyền này may được 1083 cái áo. Hỏi ngày đầu may được bao nhiêu chiếc áo mỗi dây?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Bước 1: Lập hệ phương trình:

Bước 2: Giải hệ phương trình

Bước 3: Rà soát và kết luận


Gọi số áo có dây xích thứ nhất và dây xích thứ hai may được trong ngày thứ nhất tuần tự là x và y. (x> 0; y> 0)

Ngày thứ nhất cả hai đường may được 930 cái áo nên ta có: x + y = 930.

Thứ hai:

Dây chuyền thứ nhất tăng năng suất 18% nên may được x + 18% .x = 1.18.x cái áo

Dây chuyền thứ hai tăng 15% năng suất nên may được y + 15% .y = 1,15y áo

Cả hai đường may được 1083 cái áo nên: 1,18x + 1,15y = 1083.

Chúng ta có một hệ phương trình

Giải hệ phương trình ta được: x = 450, y = 480

Vậy số áo có xích thứ nhất và xích thứ hai may được trong ngày thứ nhất tuần tự là 450 (áo) và 480 (áo).

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận