Bài 4 trang 64 SGK Vật Lý 10

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 4 (trang 64 SGK Vật Lý 10)

Trọng lượng của một vật là bao nhiêu? Viết công thức tính trọng lực tác dụng lên vật.

Câu trả lời

Trọng lượng của một vật là lực hút của Trái đất tác dụng lên vật đó, làm cho vật có gia tốc rơi tự do. Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật gọi là trọng lượng của vật.

Công thức tính trọng lực tác dụng lên vật:

Trong đó:


– m là khối lượng của vật (kg)


là gia tốc rơi tự do (thường là 9,8 m / s2)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 64 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 4 trang 64 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 4 trang 64 SGK Vật Lý 10

Bài 4 trang 64 SGK Vật Lý 10 -

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 4 (trang 64 SGK Vật Lý 10)

Trọng lượng của một vật là bao nhiêu? Viết công thức tính trọng lực tác dụng lên vật.

Câu trả lời

Trọng lượng của một vật là lực hút của Trái đất tác dụng lên vật đó, làm cho vật có gia tốc rơi tự do. Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật gọi là trọng lượng của vật.

Công thức tính trọng lực tác dụng lên vật:

Trong đó:


- m là khối lượng của vật (kg)

-


là gia tốc rơi tự do (thường là 9,8 m / s2)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận