Bài 4 trang 58 SGK Vật Lý 11

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 4 (trang 58 SGK Vật Lý 11)

Một pin có emf và điện trở trong là ξ = 6v, r = 0,6 Ω. Dùng pin này để thắp sáng đèn điện có ghi 6v – 3W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của pin lúc đó.

Câu trả lời

Chúng ta có sơ đồ mạch điện như hình dưới đây:

Gọi R là điện trở của đèn điện, ta có:


Vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta được cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 4 trang 58 SGK Vật Lí 11 |  Giải thích 11

Hiệu điện thế giữa hai cực của pin lúc đó là U = ξ – Ir = 6 – 0,476.0,6 = 5,714 (V)


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 58 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 4 trang 58 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 4 trang 58 SGK Vật Lý 11

Bài 4 trang 58 SGK Vật Lý 11 -

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 4 (trang 58 SGK Vật Lý 11)

Một pin có emf và điện trở trong là ξ = 6v, r = 0,6 Ω. Dùng pin này để thắp sáng đèn điện có ghi 6v - 3W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của pin lúc đó.

Câu trả lời

Chúng ta có sơ đồ mạch điện như hình dưới đây:

Gọi R là điện trở của đèn điện, ta có:


Vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta được cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 4 trang 58 SGK Vật Lí 11 |  Giải thích 11

Hiệu điện thế giữa hai cực của pin lúc đó là U = ξ - Ir = 6 - 0,476.0,6 = 5,714 (V)


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận