Bài 4 trang 54 SGK Vật Lý 11

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 4 (trang 54 SGK Vật Lý 11)

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ phụ thuộc như thế nào vào điện trở RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ của mạch ngoài?

A. UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ tăng lúc RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ được tăng lương.

B. ƯNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ tăng lúc RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ giảm.

C. UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ ko phụ thuộc vào RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ.

D. ƯNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ lúc đầu giảm dần sau đó tăng dần lúcNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ tăng từ 0 tới vô cùng.

Câu trả lời


Đáp án A.

UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ = IRNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ vậy bạnNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ tăng lúc RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ được tăng lương.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 54 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 4 trang 54 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 4 trang 54 SGK Vật Lý 11

Bài 4 trang 54 SGK Vật Lý 11 -

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 4 (trang 54 SGK Vật Lý 11)

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ phụ thuộc như thế nào vào điện trở RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ của mạch ngoài?

A. UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ tăng lúc RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ được tăng lương.

B. ƯNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ tăng lúc RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ giảm.

C. UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ ko phụ thuộc vào RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ.

D. ƯNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ lúc đầu giảm dần sau đó tăng dần lúcNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ tăng từ 0 tới vô cùng.

Câu trả lời


Đáp án A.

UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ = IRNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ vậy bạnNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ tăng lúc RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ được tăng lương.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận