Bài 4 trang 41 SGK Đại số 11

Xem lại chương 1

Bài 4 trang 41 SGK Đại số 11

Giải phương trình sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Giải phương trình lượng giác cơ bản của hàm số sin.

b) Sử dụng công thức giảm dần.


c) Lấy căn bậc hai của cả hai vế. Giải phương trình lượng giác cơ bản của hàm cot.

d) Giải phương trình lượng giác cơ bản của hàm số tan.


Giải Toán 11: Bài 4 trang 41 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 41 SGK Đại số 11

Video về: Bài 4 trang 41 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 4 trang 41 SGK Đại số 11

Bài 4 trang 41 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 1

Bài 4 trang 41 SGK Đại số 11

Giải phương trình sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Giải phương trình lượng giác cơ bản của hàm số sin.

b) Sử dụng công thức giảm dần.


c) Lấy căn bậc hai của cả hai vế. Giải phương trình lượng giác cơ bản của hàm cot.

d) Giải phương trình lượng giác cơ bản của hàm số tan.


Giải Toán 11: Bài 4 trang 41 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận