Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng các quy tắc tính đạo hàm của tích, thương, quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp và bảng các đạo hàm cơ bản.

một)b)

Giải Toán 11: Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

c)

Giải Toán 11: Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

d)

Giải Toán 11: Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

e)

Giải Toán 11: Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11

Video về: Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11

Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11 -

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng các quy tắc tính đạo hàm của tích, thương, quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp và bảng các đạo hàm cơ bản.

một)b)

Giải Toán 11: Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

c)

Giải Toán 11: Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

d)

Giải Toán 11: Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

e)

Giải Toán 11: Bài 4 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận