Bài 4 trang 168 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 2: Trình diễn một mẫu dữ liệu

Bài 4 (trang 168 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một trạm điều khiển giao thông ghi vận tốc (km / h) của 30 oto đi qua như sau: 53; 47; 50; 66; 36; 69; 84; 77; 42; 57; 51; 60; 78; 63; 46; 63; 42; 55; 63; 48; 75; 60; 58; 80; 44; 59; 60; 75; 49; 63. Lập bảng tần số – tần suất phân lớp gồm 6 lớp, lớp thứ nhất là đoạn [36; 43]lớp thứ hai là phân đoạn [44; 51]… (độ dài mỗi đoạn là 7)

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 168 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 4 trang 168 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 4 trang 168 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 4 trang 168 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 2: Trình diễn một mẫu dữ liệu

Bài 4 (trang 168 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một trạm điều khiển giao thông ghi vận tốc (km / h) của 30 oto đi qua như sau: 53; 47; 50; 66; 36; 69; 84; 77; 42; 57; 51; 60; 78; 63; 46; 63; 42; 55; 63; 48; 75; 60; 58; 80; 44; 59; 60; 75; 49; 63. Lập bảng tần số - tần suất phân lớp gồm 6 lớp, lớp thứ nhất là đoạn [36; 43]lớp thứ hai là phân đoạn [44; 51]... (độ dài mỗi đoạn là 7)

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận