Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11

Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng các công thức để tính đạo hàm:


Sử dụng quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp, quy tắc tính đạo hàm của tích và thương.


Giải Toán 11: Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11

Video về: Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11

Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11 -

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11

Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng các công thức để tính đạo hàm:


Sử dụng quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp, quy tắc tính đạo hàm của tích và thương.


Giải Toán 11: Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 4 trang 163 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận