Bài 4 trang 156 SGK Đại số 11

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 4 trang 156 SGK Đại số 11

Chứng minh rằng hàm:

Ko có đạo hàm tại x = 0 nhưng có đạo hàm tại x = 2.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Điều kiện cần để hàm số y = f (x) có đạo hàm tại điểm x = x là một hàm liên tục tại x = x.


Sử dụng khái niệm để chứng minh hàm số có đạo hàm tại x = x: Cho hàm số y = f (x) xác định trên khoảng (a; b) và x ∈ (a; b). Nếu có một giới hạn (hữu hạn)


thì tồn tại đạo hàm của hàm số tại x.

Giải Toán 11: Bài 4 trang 156 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 156 SGK Đại số 11

Video về: Bài 4 trang 156 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 4 trang 156 SGK Đại số 11

Bài 4 trang 156 SGK Đại số 11 -

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 4 trang 156 SGK Đại số 11

Chứng minh rằng hàm:

Ko có đạo hàm tại x = 0 nhưng có đạo hàm tại x = 2.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Điều kiện cần để hàm số y = f (x) có đạo hàm tại điểm x = x là một hàm liên tục tại x = x.


Sử dụng khái niệm để chứng minh hàm số có đạo hàm tại x = x: Cho hàm số y = f (x) xác định trên khoảng (a; b) và x ∈ (a; b). Nếu có một giới hạn (hữu hạn)


thì tồn tại đạo hàm của hàm số tại x.

Giải Toán 11: Bài 4 trang 156 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận