Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11

Xem lại chương 4

Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11

Có nhận xét gì về bội số của cấp số nhân lùi vô hạn?

Cho một ví dụ về một cấp số nhân lùi vô hạn và một cấp số nhân âm và một cấp số nhân lùi vô hạn có một cấp số nhân dương và tính tổng các số.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng khái niệm và công thức để tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11

Video về: Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11

Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 4

Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11

Có nhận xét gì về bội số của cấp số nhân lùi vô hạn?

Cho một ví dụ về một cấp số nhân lùi vô hạn và một cấp số nhân âm và một cấp số nhân lùi vô hạn có một cấp số nhân dương và tính tổng các số.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng khái niệm và công thức để tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận