Bài 4 trang 118 SGK Vật Lý 10

Bài 22: Động lượng

Bài 4 (trang 118 SGK Vật Lý 10)

Hợp lực của 1 ngẫu lực có độ lớn F = 5,0 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Mômen của ngẫu lực này là:

A. 100 Nm

B. 2,0 Nm

C. 0,5 Nm

D. 1,0 Nm

Câu trả lời


Chọn phương án D.

Vận dụng công thức mômen ta có:

M = Fd = 5,0,2 = 1 (Nm).

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 22. Động lượng

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 118 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 4 trang 118 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 4 trang 118 SGK Vật Lý 10

Bài 4 trang 118 SGK Vật Lý 10 -

Bài 22: Động lượng

Bài 4 (trang 118 SGK Vật Lý 10)

Hợp lực của 1 ngẫu lực có độ lớn F = 5,0 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Mômen của ngẫu lực này là:

A. 100 Nm

B. 2,0 Nm

C. 0,5 Nm

D. 1,0 Nm

Câu trả lời


Chọn phương án D.

Vận dụng công thức mômen ta có:

M = Fd = 5,0,2 = 1 (Nm).

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 22. Động lượng

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận