Bài 4 trang 114 SGK Vật Lý 10

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của một vật cứng. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Bài 4 (trang 114 SGK Vật Lý 10)

Mốc quán tính của một vật xoay quanh một trục phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu trả lời

Mức độ quán tính của một vật xoay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật đó và vào sự phân bố của khối lượng đó đối với trục quay.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 114 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 4 trang 114 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 4 trang 114 SGK Vật Lý 10

Bài 4 trang 114 SGK Vật Lý 10 -

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của một vật cứng. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Bài 4 (trang 114 SGK Vật Lý 10)

Mốc quán tính của một vật xoay quanh một trục phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu trả lời

Mức độ quán tính của một vật xoay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật đó và vào sự phân bố của khối lượng đó đối với trục quay.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận