Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12

Bài 2: Tích phân

Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12:

Sử dụng phương pháp tích phân theo bộ phận, tính:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Phương pháp tích hợp từng phần:

Giả sử f (x) = g (x) .h (x).Giải Toán 12: Bài 4 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Theo công thức phần tích phân, ta có:

Giải Toán 12: Bài 4 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Theo công thức phần tích phân, ta có:

Giải Toán 12: Bài 4 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Theo công thức phần tích phân:

Giải Toán 12: Bài 4 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Theo công thức phần tích phân:

Giải Toán 12: Bài 4 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Theo công thức phần tích phân:

Giải Toán 12: Bài 4 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12

Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12 -

Bài 2: Tích phân

Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12:

Sử dụng phương pháp tích phân theo bộ phận, tính:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Phương pháp tích hợp từng phần:

Giả sử f (x) = g (x) .h (x).Giải Toán 12: Bài 4 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Theo công thức phần tích phân, ta có:

Giải Toán 12: Bài 4 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Theo công thức phần tích phân, ta có:

Giải Toán 12: Bài 4 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Theo công thức phần tích phân:

Giải Toán 12: Bài 4 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Theo công thức phần tích phân:

Giải Toán 12: Bài 4 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Theo công thức phần tích phân:

Giải Toán 12: Bài 4 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận