Bài 4 trang 109 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Bài 4 (trang 109 SGK Đại số 10 tăng lên)

So sánh các số sau:

a) √ (2000) + √ (2005) và √ (2002) + √ (2003) (ko sử dụng bảng số hoặc máy tính).

b) √ (a + 2) + √ (a + 4) và √a + √ (a + 6) (a> 0).

Câu trả lời:

a) Chúng tôi sẽ chứng minh (2000) + (2005)

Vậy đó


⇔ 2000 + 2005 + 2 √ (2000.2005)

√ (2000.2005)

⇔ 2000. 2005

b) Ta sẽ chứng minh √ (a + 2) + √ (a + 4) và √a + √ (a + 6) (a> 0).[a(a + 6)]

Thật vậy (**) 2a + 6 + 2 (a + 2) (a + 4)> 2a + 6 + 2(một 2+ 6a + 8)> (a 2

+ 6a) 8> 0 Bất đẳng thức này rõ ràng là đúng, do đó (**) là đúng Nhìn thấy tất cả:

Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 109 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 4 trang 109 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 4 trang 109 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 4 trang 109 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Bài 4 (trang 109 SGK Đại số 10 tăng lên)

So sánh các số sau:

a) √ (2000) + √ (2005) và √ (2002) + √ (2003) (ko sử dụng bảng số hoặc máy tính).

b) √ (a + 2) + √ (a + 4) và √a + √ (a + 6) (a> 0).

Câu trả lời:

a) Chúng tôi sẽ chứng minh (2000) + (2005)

Vậy đó


⇔ 2000 + 2005 + 2 √ (2000.2005)

√ (2000.2005)

⇔ 2000. 2005

b) Ta sẽ chứng minh √ (a + 2) + √ (a + 4) và √a + √ (a + 6) (a> 0).[a(a + 6)]

Thật vậy (**) 2a + 6 + 2 (a + 2) (a + 4)> 2a + 6 + 2(một 2+ 6a + 8)> (a 2

+ 6a) 8> 0 Bất đẳng thức này rõ ràng là đúng, do đó (**) là đúng Nhìn thấy tất cả:

Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận