Bài 4 trang 104 SGK Đại số 11

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 4 trang 104 SGK Đại số 11

Tìm một cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số hạng sau là 62.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức thuật ngữ chung của CSN: uN = uTrước hếtqn − 1 và công thức tính tổng của n số hạng trước hết của CSN: .

Gọi hàm mũ (uN) cần tìm thừa số của q, số hạng trước hết uTrước hết.Vì vậy, Hệ số nhân (uN) là: 1; 2; 4; số 8; 16; 32.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 4. Cấp số nhân

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 104 SGK Đại số 11

Video về: Bài 4 trang 104 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 4 trang 104 SGK Đại số 11

Bài 4 trang 104 SGK Đại số 11 -

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 4 trang 104 SGK Đại số 11

Tìm một cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số hạng sau là 62.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức thuật ngữ chung của CSN: uN = uTrước hếtqn − 1 và công thức tính tổng của n số hạng trước hết của CSN: .

Gọi hàm mũ (uN) cần tìm thừa số của q, số hạng trước hết uTrước hết.Vì vậy, Hệ số nhân (uN) là: 1; 2; 4; số 8; 16; 32.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 4. Cấp số nhân

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận