Bài 4 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Xem lại chương II

Bài 4 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12:

Cho hàm g (x) =

Nghiệm của bất phương trình g (x)> 0 là:

A. x> 3

B. x 3

C. 2

D. x


Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Giải phương trình logarit cơ bản:


Chọn đáp án C.

Điều kiện: x2 – 5x + 7> 0 (Đúng với mọi x).

Giải Toán 12: Bài 4 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 4 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 4 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 4 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Bài 4 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương II

Bài 4 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12:

Cho hàm g (x) =

Nghiệm của bất phương trình g (x)> 0 là:

A. x> 3

B. x 3

C. 2

D. x


Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Giải phương trình logarit cơ bản:


Chọn đáp án C.

Điều kiện: x2 - 5x + 7> 0 (Đúng với mọi x).

Giải Toán 12: Bài 4 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận