Bài 39 trang 22 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 21-22)

Bài 39 (trang 22 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho hai nửa của khoảng A = (-1; 0]và B = [0; 1). Hãy tìm -A ∪ B, A ∩ B và CRA.

Lời giải:

– Ta có: A ∪ B = {x ∈ R -1

– Ta có: A ∩ B = (x ∈ R: -1

– CRA = (-∞; -1] ∪ (0; + ∞).

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 39 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 39 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 39 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 39 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 21-22)

Bài 39 (trang 22 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho hai nửa của khoảng A = (-1; 0]và B = [0; 1). Hãy tìm -A ∪ B, A ∩ B và CRA.

Lời giải:

– Ta có: A ∪ B = {x ∈ R -1

– Ta có: A ∩ B = (x ∈ R: -1

– CRA = (-∞; -1] ∪ (0; + ∞).

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận