Bài 39 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Luyện tập (trang 121)

Bài 39 (trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y theo trật tự đó tạo thành một phép cộng; đồng thời, các số x-1, y + 2, x-3y theo trật tự đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm x và y.

Câu trả lời:

Vì các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y theo trật tự đó tạo thành một phép cộng nên ta có:

2 (5x + 2y) = (x + 6y) + (8x + y) x = 3y (1)

Vì các số x-1, y + 2, x-3y theo trật tự đó tạo thành một cấp số nhân nên ta có:

(y + 2)2 = (x – 1) (x – 3y) (2)


Thay (1) vào (2), ta được (y + 2)2 = 0 ⇒ y = -2. Lúc đó x = -6

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 39 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 39 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 39 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 39 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Luyện tập (trang 121)

Bài 39 (trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y theo trật tự đó tạo thành một phép cộng; đồng thời, các số x-1, y + 2, x-3y theo trật tự đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm x và y.

Câu trả lời:

Vì các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y theo trật tự đó tạo thành một phép cộng nên ta có:

2 (5x + 2y) = (x + 6y) + (8x + y) x = 3y (1)

Vì các số x-1, y + 2, x-3y theo trật tự đó tạo thành một cấp số nhân nên ta có:

(y + 2)2 = (x - 1) (x - 3y) (2)


Thay (1) vào (2), ta được (y + 2)2 = 0 ⇒ y = -2. Lúc đó x = -6

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận