Bài 38 trang 22 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 21-22)

Bài 38 (trang 22 SGK Đại số 10 tăng lên)

Khẳng định nào sau đây là sai?

(A) Q ∩ R = Q;

(B) N * ∩ R = N *.

(C) X ∪ Q = Q.

(Đ) N ∪ N * = Z.

Câu trả lời:


– Các câu (A), (B), (C) đúng vì ta dựa vào câu A ⊂ B

⇒ A ∩ B = A.

– Khẳng định (D) sai vì -1 ∈ Z nhưng -l∉N∪ N *.

(Xem xét y là N ∪ N * = N).

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 38 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 38 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 38 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 38 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 21-22)

Bài 38 (trang 22 SGK Đại số 10 tăng lên)

Khẳng định nào sau đây là sai?

(A) Q ∩ R = Q;

(B) N * ∩ R = N *.

(C) X ∪ Q = Q.

(Đ) N ∪ N * = Z.

Câu trả lời:


- Các câu (A), (B), (C) đúng vì ta dựa vào câu A ⊂ B

⇒ A ∩ B = A.

- Khẳng định (D) sai vì -1 ∈ Z nhưng -l∉N∪ N *.

(Xem xét y là N ∪ N * = N).

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận