Bài 38 trang 127 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 127)

Bài 38 (trang 127 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải và biện luận các bất phương trình:

Câu trả lời:

a) (2x-√2) (xm)> 0 => (x-√2 / 2) (xm)> 0

Nếu m

Nếu m = √2 / 2 thì tập nghiệm: T = R / {√2 / 2}


Nếu m> √2 / 2 thì lập bảng vế trái của bất phương trình, từ đó tập nghiệm là T = (- ∞; √2 / 2) ∪ (m; + ∞)

b) Tương tự như a) ta có kết quả biện luận sau:

m

m = (√3 + 1) / 2, tập nghiệm của bất phương trình là: T = R {√3}

m> (√3 + 1) / 2, tập nghiệm của bất phương trình là:

T = (- ∞; √3]∪ (2m-1; + ∞)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 38 trang 127 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 38 trang 127 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 38 trang 127 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 38 trang 127 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 127)

Bài 38 (trang 127 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải và biện luận các bất phương trình:

Câu trả lời:

a) (2x-√2) (xm)> 0 => (x-√2 / 2) (xm)> 0

Nếu m

Nếu m = √2 / 2 thì tập nghiệm: T = R / {√2 / 2}


Nếu m> √2 / 2 thì lập bảng vế trái của bất phương trình, từ đó tập nghiệm là T = (- ∞; √2 / 2) ∪ (m; + ∞)

b) Tương tự như a) ta có kết quả biện luận sau:

m

m = (√3 + 1) / 2, tập nghiệm của bất phương trình là: T = R {√3}

m> (√3 + 1) / 2, tập nghiệm của bất phương trình là:

T = (- ∞; √3]∪ (2m-1; + ∞)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận