Bài 37 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 37 (trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Số đo bốn góc của tứ giác lồi tạo thành một số mũ. Tìm 4 góc đó, biết rằng số đo của góc lớn nhất gấp 8 lần số đo của góc nhỏ nhất.

Câu trả lời:

Kí hiệu A, B, C, D là số đo 4 góc (tính bằng độ) của tứ giác lồi đã cho. Ko mất tính tổng quát, chúng ta có thể giả thiết. Lúc đó, từ giả thiết của bài toán, chúng ta có D = 8A, và A, B, C, D theo trật tự đó tạo thành một cấp số nhân.

Gọi q là bội của cấp số nhân đó, ta có:

8A = D = Aq3 q = 2

Do đó: 360 = A + B + C + D = A. (1 – 24 ) / (1 – 2) = 15A ⇒ A = 24 (độ)


Suy ra B = A.2 = 48 (độ), C = A.22 = 96 và D = A.23 = 192 (độ)

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 37 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 37 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 37 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 37 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 37 (trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Số đo bốn góc của tứ giác lồi tạo thành một số mũ. Tìm 4 góc đó, biết rằng số đo của góc lớn nhất gấp 8 lần số đo của góc nhỏ nhất.

Câu trả lời:

Kí hiệu A, B, C, D là số đo 4 góc (tính bằng độ) của tứ giác lồi đã cho. Ko mất tính tổng quát, chúng ta có thể giả thiết. Lúc đó, từ giả thiết của bài toán, chúng ta có D = 8A, và A, B, C, D theo trật tự đó tạo thành một cấp số nhân.

Gọi q là bội của cấp số nhân đó, ta có:

8A = D = Aq3 q = 2

Do đó: 360 = A + B + C + D = A. (1 - 24 ) / (1 - 2) = 15A ⇒ A = 24 (độ)


Suy ra B = A.2 = 48 (độ), C = A.22 = 96 và D = A.23 = 192 (độ)

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận