Bài 36 trang 96 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 96-97)

Bài 36 (trang 96 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn số. Biết rằng phương trình thứ hai trong hệ vô nghiệm. Chọn kết luận đúng trong số các câu sau:

(A) Hệ thức đã cho đúng với mọi trị giá của ẩn số;

(B) Hệ đã cho ko có nghiệm;

(C) Tập nghiệm của hệ đã cho trùng với tập nghiệm của bất phương trình hàng đầu;

(D) Ko có kết luận.

Câu trả lời:


Kết luận rằng hệ đã cho ko có nghiệm là đúng, phát biểu đúng là phát biểu (B).

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 36 trang 96 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 36 trang 96 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 36 trang 96 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 36 trang 96 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 96-97)

Bài 36 (trang 96 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn số. Biết rằng phương trình thứ hai trong hệ vô nghiệm. Chọn kết luận đúng trong số các câu sau:

(A) Hệ thức đã cho đúng với mọi trị giá của ẩn số;

(B) Hệ đã cho ko có nghiệm;

(C) Tập nghiệm của hệ đã cho trùng với tập nghiệm của bất phương trình hàng đầu;

(D) Ko có kết luận.

Câu trả lời:


Kết luận rằng hệ đã cho ko có nghiệm là đúng, phát biểu đúng là phát biểu (B).

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận