Bài 36 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 36 (trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Tính các tổng sau:

a) Tổng tất cả các số hạng của một số mũ, cho rằng số hạng trước tiên là 18, số hạng thứ hai là 54 và số hạng cuối cùng là 39366.

b) Tổng tất cả các số hạng của một số mũ, cho rằng số hạng thứ nhất là 1/256, số hạng thứ hai là -1/512 và số hạng cuối cùng là 1/1048576.

Câu trả lời:Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 36 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 36 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 36 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 36 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 36 (trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Tính các tổng sau:

a) Tổng tất cả các số hạng của một số mũ, cho rằng số hạng trước tiên là 18, số hạng thứ hai là 54 và số hạng cuối cùng là 39366.

b) Tổng tất cả các số hạng của một số mũ, cho rằng số hạng thứ nhất là 1/256, số hạng thứ hai là -1/512 và số hạng cuối cùng là 1/1048576.

Câu trả lời:Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận