Bài 35 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 35 (trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Chu kỳ bán rã của nguyên tố phóng xạ polonium 210 là 138 ngày (tức là sau 138 ngày khối lượng của nguyên tố chỉ còn một nửa). Tính (xác thực tới hàng phần trăm) khối lượng còn lại của 20 gam poloni 210 sau 7314 ngày (khoảng 20 năm).

Câu trả lời:

Ký hiệu uN (g) là khối lượng còn lại của 20 gam poloni sau n chu kỳ bán rã. Chúng ta có 7314 ngày bao gồm 53 (= 7314: 138) chu kỳ bán rã. Tương tự theo đề bài ta cần tính u53 .

Từ giả thiết của bài toán suy ra dãy số uN là một số mũ với số hạng trước hết uTrước nhất = 20: 2 = 10 và công bội q = 1/2. Vì vậy:

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 35 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 35 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 35 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 35 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 35 (trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Chu kỳ bán rã của nguyên tố phóng xạ polonium 210 là 138 ngày (tức là sau 138 ngày khối lượng của nguyên tố chỉ còn một nửa). Tính (xác thực tới hàng phần trăm) khối lượng còn lại của 20 gam poloni 210 sau 7314 ngày (khoảng 20 năm).

Câu trả lời:

Ký hiệu uN (g) là khối lượng còn lại của 20 gam poloni sau n chu kỳ bán rã. Chúng ta có 7314 ngày bao gồm 53 (= 7314: 138) chu kỳ bán rã. Tương tự theo đề bài ta cần tính u53 .

Từ giả thiết của bài toán suy ra dãy số uN là một số mũ với số hạng trước hết uTrước nhất = 20: 2 = 10 và công bội q = 1/2. Vì vậy:

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận