Bài 35 Báo cáo thực hành 

Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Bài 35 Báo cáo thực hành

BÁO CÁO THỰC TẬP

Họ và tên:…………………

Lớp:……………

Tổ:……………….

1) Tên bài tập

Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì


2) Bảng 35.1

Vị trí (1) vật AB: 150 (mm)
Thời kì đo lường d (mm) | d ′ | (mm) f (mm) f (mm)
Trước tiên 68 30 -53,68 1,31
2 67 30 – 54,32 0,67
3 68 31 – 56,97 1,98
4 68 30 – 53,68 1,31
5 69 31 – 56,29 1,3
Vừa phải ftb = – 54,99 (mm) ftb = 1.314 (mm)

3) Tính toán kết quả của phép đo trong Bảng 35.1

– Tính trị giá tiêu cự f của thấu kính phân kỳ L trong mỗi lần đo: Kết quả ghi trong bảng

– Tính trị giá trung bình của f của các lần đo: f = – 54,99 (mm)

– Tính sai số tuyệt đối trong mỗi lần đo: Δf = | ftb – f |

– Tính sai số tuyệt đối trung bình ftb trong số các phép đo:

Tính sai số tương đối trung bình:


4) Ghi kết quả đo.

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 35 Báo cáo thực hành |  Giải thích 11

Nhìn thấy tất cả Phần thưởng tập thể dục Vật lý 11: Bài 35. Luyện tập. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 35 Báo cáo thực hành 

Video về: Bài 35 Báo cáo thực hành 

Wiki về Bài 35 Báo cáo thực hành 

Bài 35 Báo cáo thực hành  -

Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Bài 35 Báo cáo thực hành

BÁO CÁO THỰC TẬP

Họ và tên:…………………

Lớp:……………

Tổ:……………….

1) Tên bài tập

Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì


2) Bảng 35.1

Vị trí (1) vật AB: 150 (mm)
Thời kì đo lường d (mm) | d ′ | (mm) f (mm) f (mm)
Trước tiên 68 30 -53,68 1,31
2 67 30 - 54,32 0,67
3 68 31 - 56,97 1,98
4 68 30 - 53,68 1,31
5 69 31 - 56,29 1,3
Vừa phải ftb = - 54,99 (mm) ftb = 1.314 (mm)

3) Tính toán kết quả của phép đo trong Bảng 35.1

- Tính trị giá tiêu cự f của thấu kính phân kỳ L trong mỗi lần đo: Kết quả ghi trong bảng

- Tính trị giá trung bình của f của các lần đo: f = - 54,99 (mm)

- Tính sai số tuyệt đối trong mỗi lần đo: Δf = | ftb - f |

- Tính sai số tuyệt đối trung bình ftb trong số các phép đo:

Tính sai số tương đối trung bình:


4) Ghi kết quả đo.

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 35 Báo cáo thực hành |  Giải thích 11

Nhìn thấy tất cả Phần thưởng tập thể dục Vật lý 11: Bài 35. Luyện tập. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận