Bài 34 trang 126 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Dấu của nhị thức hàng đầu

Bài 34 (trang 126 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình:

Câu trả lời:

a) Lập bảng xét dấu trái rồi dựa vào số chiều của bất phương trình ta được nghiệm T = (-1; 2]∪[3;+∞)[3;+∞)[3;+∞)[3;+∞)

b) Đưa bất phương trình về dạng tương đương: (11x-2) / ((1-x) (2x + 1)) ≥0

Lập bảng xét dấu trái của bất phương trình này, từ đó tập nghiệm T của bất phương trình là:


T = (- ∞; -1/2) ∪[2/11;1)[2/11;1)[2/11;1)[2/11;1)

c)


d) Áp dụng:

Giải vở bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 34 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 34 trang 126 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 34 trang 126 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 34 trang 126 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 34 trang 126 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 4: Dấu của nhị thức hàng đầu

Bài 34 (trang 126 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình:

Câu trả lời:

a) Lập bảng xét dấu trái rồi dựa vào số chiều của bất phương trình ta được nghiệm T = (-1; 2]∪[3;+∞)[3;+∞)[3;+∞)[3;+∞)

b) Đưa bất phương trình về dạng tương đương: (11x-2) / ((1-x) (2x + 1)) ≥0

Lập bảng xét dấu trái của bất phương trình này, từ đó tập nghiệm T của bất phương trình là:


T = (- ∞; -1/2) ∪[2/11;1)[2/11;1)[2/11;1)[2/11;1)

c)


d) Áp dụng:

Giải vở bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 34 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận