Bài 34 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 34 (trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân (u N ), biết rằng bạn 3 = -5 và bạn 6 = 135

Câu trả lời:

Gọi q là bội của cấp số nhân đã cho. Theo kết quả của bài tập 33, ta có:

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 34 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 34 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 34 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 34 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 34 (trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân (u N ), biết rằng bạn 3 = -5 và bạn 6 = 135

Câu trả lời:

Gọi q là bội của cấp số nhân đã cho. Theo kết quả của bài tập 33, ta có:

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận