Bài 33 trang 126 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Dấu của nhị thức hàng đầu

Bài 33 (trang 126 SGK Đại số 10 tăng lên)

Nhân các đa thức sau thành thừa số hàng đầu và rà soát các tín hiệu:

cây rìu2+ x + 6;

b) 2x2– (2 + 3) x + 3

Câu trả lời:

a) Ta có: -x2+ x + 6 = (x – 3) (- x – 2). Chúng tôi có một bảng ghi lại:


b) Ta có: 2x2– (2 + 3) x + 3 = 2x (x – 1) – √3 (x – 1)

= (x – 1) (2x – 3) = f (x)

Chúng tôi có một bảng ghi lại:


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 33 trang 126 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 33 trang 126 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 33 trang 126 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 33 trang 126 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 4: Dấu của nhị thức hàng đầu

Bài 33 (trang 126 SGK Đại số 10 tăng lên)

Nhân các đa thức sau thành thừa số hàng đầu và rà soát các tín hiệu:

cây rìu2+ x + 6;

b) 2x2- (2 + 3) x + 3

Câu trả lời:

a) Ta có: -x2+ x + 6 = (x - 3) (- x - 2). Chúng tôi có một bảng ghi lại:


b) Ta có: 2x2- (2 + 3) x + 3 = 2x (x - 1) - √3 (x - 1)

= (x - 1) (2x - 3) = f (x)

Chúng tôi có một bảng ghi lại:


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận