Bài 32 trang 126 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Dấu của nhị thức hàng đầu

Bài 32 (trang 126 SGK Đại số 10 tăng lên)

Lập bảng rà soát dấu của các biểu thức:

Câu trả lời:

a) Chúng ta có một bảng các tín hiệu:


b) Ta có một bảng các tín hiệu:


Giải vở bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 32 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao

c) Nhận thấy rằng: (ax + b) 2n ≥ 0 ∀ x ∈ R, n ∈ N *. Chúng tôi có một bảng ghi lại:

Giải vở bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 32 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao

d) Ta có bảng kí hiệu sau:

Giải vở bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 32 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 32 trang 126 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 32 trang 126 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 32 trang 126 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 32 trang 126 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 4: Dấu của nhị thức hàng đầu

Bài 32 (trang 126 SGK Đại số 10 tăng lên)

Lập bảng rà soát dấu của các biểu thức:

Câu trả lời:

a) Chúng ta có một bảng các tín hiệu:


b) Ta có một bảng các tín hiệu:


Giải vở bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 32 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao

c) Nhận thấy rằng: (ax + b) 2n ≥ 0 ∀ x ∈ R, n ∈ N *. Chúng tôi có một bảng ghi lại:

Giải vở bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 32 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao

d) Ta có bảng kí hiệu sau:

Giải vở bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 32 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận