Bài 32 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 32 (trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Một cấp số nhân có năm số hạng trong đó hai số hạng đầu là tích của số hạng thứ nhất và số hạng thứ ba bằng 1, tích của số hạng thứ ba và số hạng cuối cùng bằng 1/16. Hãy tìm số nhân đó.

Câu trả lời:

Với mỗi n {1,2,3,4,5}, ký hiệu uN là số hạng thứ n của cấp số nhân đã cho. Bởi vì bạnTrước tiên > 0, u2 > 0 phải là cấp số nhân (uN ) có công việc q> 0, và do đó bạnN > 0 Ɐn ∈ {1,2,3,4,5}. Từ đó:

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 32 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 32 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 32 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 32 trang 121 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 32 (trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Một cấp số nhân có năm số hạng trong đó hai số hạng đầu là tích của số hạng thứ nhất và số hạng thứ ba bằng 1, tích của số hạng thứ ba và số hạng cuối cùng bằng 1/16. Hãy tìm số nhân đó.

Câu trả lời:

Với mỗi n {1,2,3,4,5}, ký hiệu uN là số hạng thứ n của cấp số nhân đã cho. Bởi vì bạnTrước tiên > 0, u2 > 0 phải là cấp số nhân (uN ) có công việc q> 0, và do đó bạnN > 0 Ɐn ∈ {1,2,3,4,5}. Từ đó:

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận