Bài 30 trang 93 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số

Bài 30 (trang 93 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho một hệ phương trình bậc hai với hai ẩn số. Biết rằng phương trình thứ hai trong hệ nghiệm đúng với mọi trị giá của ẩn số. Chọn kết luận đúng trong số các câu sau:

(A) Hệ thức đã cho đúng với mọi trị giá của ẩn số;

(B) Hệ đã cho ko có nghiệm;

(C) Tập nghiệm của hệ đã cho trùng với tập nghiệm của bất phương trình hàng đầu;

(D) Ko có kết luận.

Câu trả lời:


Kết luận (C) là kết luận đúng.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 30 trang 93 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 30 trang 93 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 30 trang 93 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 30 trang 93 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 4: Hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số

Bài 30 (trang 93 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho một hệ phương trình bậc hai với hai ẩn số. Biết rằng phương trình thứ hai trong hệ nghiệm đúng với mọi trị giá của ẩn số. Chọn kết luận đúng trong số các câu sau:

(A) Hệ thức đã cho đúng với mọi trị giá của ẩn số;

(B) Hệ đã cho ko có nghiệm;

(C) Tập nghiệm của hệ đã cho trùng với tập nghiệm của bất phương trình hàng đầu;

(D) Ko có kết luận.

Câu trả lời:


Kết luận (C) là kết luận đúng.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận