Bài 30 trang 120 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 30 (trang 120 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Trong mỗi câu sau, hãy ghi lại “X” vào kết luận nhưng mà bạn cho là đúng:

a) Mỗi ​​cấp số nhân có số hạng đầu dương và thừa số 0

Tăng

Miễn giảm

□ Ko tăng cũng ko giảm

b) Mỗi ​​cấp số nhân với số hạng đầu dương và bội q> 1 là một dãy số


Tăng

Miễn giảm

□ Ko tăng cũng ko giảm

Câu trả lời:

a) Giảm

b) Tăng

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 30 trang 120 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 30 trang 120 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 30 trang 120 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 30 trang 120 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 30 (trang 120 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Trong mỗi câu sau, hãy ghi lại "X" vào kết luận nhưng mà bạn cho là đúng:

a) Mỗi ​​cấp số nhân có số hạng đầu dương và thừa số 0

Tăng

Miễn giảm

□ Ko tăng cũng ko giảm

b) Mỗi ​​cấp số nhân với số hạng đầu dương và bội q> 1 là một dãy số


Tăng

Miễn giảm

□ Ko tăng cũng ko giảm

Câu trả lời:

a) Giảm

b) Tăng

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận