Bài 30. Thực hành. Tổng hợp hai lực

Bài 30. Thực hành. Sự liên kết của hai lực

Họ và tên ………… .. Lớp ………… .. Chi đội ………….

Tên bài tập:

Hợp của hai lực.

I. Mục thực sự nghiệm:

+ Nghiệm quy tắc tính tổng của 2 lực đồng quy và quy tắc tính tổng của 2 lực song song cùng chiều.

+ Rèn luyện kỹ năng sử dụng lực kế.

II. Cơ sở lý thuyết


+ Tổng của 2 lực đồng quy:

Tổng hợp là sự thay thế của hai hoặc nhiều lực tác dụng lên một vật bằng một lực duy nhất có tác dụng giống như tất cả chúng.

Lực thay thế được gọi là lực kết quả. Kết quả của nhiều lực được xác định theo quy tắc hình bình hành:

Chúng tôi thu được:


Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 30. Luyện tập.  Sự kết hợp của hai lực

Vì 0o α 180o vậy -1 cosα 1 | FTrước tiên – F2| F ≤ | FTrước tiên + F2|

Tổng của 2 lực song song cùng chiều.

Hệ quả của hai lực FTrước tiênvà F2song song cùng chiều tác dụng vào vật rắn một lực F có phương song song với hai lực đó và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực đó: F = F.Trước tiên + F2.

Lời giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 30. Luyện tập.  Sự kết hợp của hai lực

Giá của hợp lực F chia khoảng cách giữa hai giá của FTrước tiênvà F2 thành những đoạn thẳng tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực:

Lời giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 30. Luyện tập.  Sự kết hợp của hai lực

III. Kết quả thử nghiệm

a) Tổng của hai lực đồng quy

Bảng 30.1

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 30. Luyện tập.  Sự kết hợp của hai lực

Tương tự, kết quả thực nghiệm của phép đo R gần với kết quả xác định theo quy tắc hình bình hành nếu bỏ qua sai số trong quá trình thực nghiệm. Vậy hợp lực của hai lực đồng quy tuân theo quy tắc hình bình hành.

b) Tổng của hai lực song song cùng chiều.

Bảng 30.2

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 30. Luyện tập.  Sự kết hợp của hai lực

Ta có thể thấy rằng kết quả đo lực tổng hợp P thu được bằng phép tính gần với kết quả thu được trong hai thí nghiệm.

Kết quả đo có sai lệch do sai số dụng cụ đo và sai số trong quá trình thí nghiệm.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 30. Thực hành. Tổng hợp hai lực

Video về: Bài 30. Thực hành. Tổng hợp hai lực

Wiki về Bài 30. Thực hành. Tổng hợp hai lực

Bài 30. Thực hành. Tổng hợp hai lực -

Bài 30. Thực hành. Sự liên kết của hai lực

Họ và tên ………… .. Lớp ………… .. Chi đội ………….

Tên bài tập:

Hợp của hai lực.

I. Mục thực sự nghiệm:

+ Nghiệm quy tắc tính tổng của 2 lực đồng quy và quy tắc tính tổng của 2 lực song song cùng chiều.

+ Rèn luyện kỹ năng sử dụng lực kế.

II. Cơ sở lý thuyết


+ Tổng của 2 lực đồng quy:

Tổng hợp là sự thay thế của hai hoặc nhiều lực tác dụng lên một vật bằng một lực duy nhất có tác dụng giống như tất cả chúng.

Lực thay thế được gọi là lực kết quả. Kết quả của nhiều lực được xác định theo quy tắc hình bình hành:

Chúng tôi thu được:


Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 30. Luyện tập.  Sự kết hợp của hai lực

Vì 0o α 180o vậy -1 cosα 1 | FTrước tiên - F2| F ≤ | FTrước tiên + F2|

Tổng của 2 lực song song cùng chiều.

Hệ quả của hai lực FTrước tiênvà F2song song cùng chiều tác dụng vào vật rắn một lực F có phương song song với hai lực đó và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực đó: F = F.Trước tiên + F2.

Lời giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 30. Luyện tập.  Sự kết hợp của hai lực

Giá của hợp lực F chia khoảng cách giữa hai giá của FTrước tiênvà F2 thành những đoạn thẳng tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực:

Lời giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 30. Luyện tập.  Sự kết hợp của hai lực

III. Kết quả thử nghiệm

a) Tổng của hai lực đồng quy

Bảng 30.1

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 30. Luyện tập.  Sự kết hợp của hai lực

Tương tự, kết quả thực nghiệm của phép đo R gần với kết quả xác định theo quy tắc hình bình hành nếu bỏ qua sai số trong quá trình thực nghiệm. Vậy hợp lực của hai lực đồng quy tuân theo quy tắc hình bình hành.

b) Tổng của hai lực song song cùng chiều.

Bảng 30.2

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 30. Luyện tập.  Sự kết hợp của hai lực

Ta có thể thấy rằng kết quả đo lực tổng hợp P thu được bằng phép tính gần với kết quả thu được trong hai thí nghiệm.

Kết quả đo có sai lệch do sai số dụng cụ đo và sai số trong quá trình thí nghiệm.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận