Bài 3 trang 90 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Giải bài 3 trang 90 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Một sợi dây đồng có điện trở 74 ở 50o C. Cảm kháng của dây đó bằng 100o C là bao nhiêu?

Câu trả lời

Chúng ta có:

Với đồng, hệ số nhiệt điện trở: α = 4,3.10-3 (K)-Trước nhất)

Có xuất xứ từ:RẺ100o = RẺ50o.1.177 = 87.1

Trả lời: RẺ100o = 87,1

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Bài 3 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Bài 3 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Bài 3 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Giải bài 3 trang 90 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Một sợi dây đồng có điện trở 74 ở 50o C. Cảm kháng của dây đó bằng 100o C là bao nhiêu?

Câu trả lời

Chúng ta có:

Với đồng, hệ số nhiệt điện trở: α = 4,3.10-3 (K)-Trước nhất)

Có xuất xứ từ:RẺ100o = RẺ50o.1.177 = 87.1

Trả lời: RẺ100o = 87,1

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận