Bài 3 trang 88 SGK Vật Lý 10

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 3 (trang 88 SGK Vật Lý 10)

Phương trình quỹ đạo của quả ném ngang, công thức về thời kì chuyển động và tầm xa của quả ném.

Câu trả lời

Theo trục Ox, tọa độ của Mx là: x = v.t cũng là tọa độ của điểm M chuyển động ngang.

Tại thời khắc t, điểm M có tọa độ (tọa độ của My):


Thay thế (1) thành (2):

Giải bài 3 Vật Lí 10: Bài 3 trang 88 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Thời kì chuyển động bằng thời kì rơi tự do của một vật thả từ cùng độ cao là:

Giải bài 3 Vật Lí 10: Bài 3 trang 88 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Phạm vi ném xa:

Giải bài 3 Vật Lí 10: Bài 3 trang 88 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 88 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 3 trang 88 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 3 trang 88 SGK Vật Lý 10

Bài 3 trang 88 SGK Vật Lý 10 -

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 3 (trang 88 SGK Vật Lý 10)

Phương trình quỹ đạo của quả ném ngang, công thức về thời kì chuyển động và tầm xa của quả ném.

Câu trả lời

Theo trục Ox, tọa độ của Mx là: x = v.t cũng là tọa độ của điểm M chuyển động ngang.

Tại thời khắc t, điểm M có tọa độ (tọa độ của My):


Thay thế (1) thành (2):

Giải bài 3 Vật Lí 10: Bài 3 trang 88 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Thời kì chuyển động bằng thời kì rơi tự do của một vật thả từ cùng độ cao là:

Giải bài 3 Vật Lí 10: Bài 3 trang 88 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Phạm vi ném xa:

Giải bài 3 Vật Lí 10: Bài 3 trang 88 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận