Bài 3 trang 88 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 19: Lực đàn hồi

Bài 3 (trang 88 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Một oto tải kéo một oto có khối lượng 2 tấn tăng tốc đều với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ và = 0. Sau 50s đi được 400m. Lúc đó dây nối hai toa có độ dãn là bao nhiêu nếu độ cứng của nó là k = 2,0.106 N / m? Bỏ qua các lực tác dụng lên oto.

Câu trả lời:

Lúc oto đang chạy thì dây cáp bị căng, tác dụng một lực căng T lên oto gây ra gia tốc cho oto, vận dụng định luật II Newton ta có: T = ma

Oto đang chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời ko đổi ko véc tơ vận tốc tức thời ban sơ (v = 0) nên gia tốc là:

a = 2.s / t2 = 2.400/502 = 0,32 (m / s2)


Lực căng dây trong trường hợp này bằng lực đàn hồi: T = k.│Δl│

↔ ma = k.│Δl│ → │Δl│ = ma / k = 2.103.0,32 / (2,106) = 3,2.10-4 m = 0,32 mm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 88 sgk Vật lý 10 tăng lên

Video về: Bài 3 trang 88 sgk Vật lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 3 trang 88 sgk Vật lý 10 tăng lên

Bài 3 trang 88 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 19: Lực đàn hồi

Bài 3 (trang 88 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Một oto tải kéo một oto có khối lượng 2 tấn tăng tốc đều với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ và = 0. Sau 50s đi được 400m. Lúc đó dây nối hai toa có độ dãn là bao nhiêu nếu độ cứng của nó là k = 2,0.106 N / m? Bỏ qua các lực tác dụng lên oto.

Câu trả lời:

Lúc oto đang chạy thì dây cáp bị căng, tác dụng một lực căng T lên oto gây ra gia tốc cho oto, vận dụng định luật II Newton ta có: T = ma

Oto đang chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời ko đổi ko véc tơ vận tốc tức thời ban sơ (v = 0) nên gia tốc là:

a = 2.s / t2 = 2.400/502 = 0,32 (m / s2)


Lực căng dây trong trường hợp này bằng lực đàn hồi: T = k.│Δl│

↔ ma = k.│Δl│ → │Δl│ = ma / k = 2.103.0,32 / (2,106) = 3,2.10-4 m = 0,32 mm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận