Bài 3 trang 84 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 3 (trang 84 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Một vật được ném lên từ mặt đất với véc tơ vận tốc tức thời v.= 10m / s và góc ném α. Tính và điền kết quả vào bảng sau. Lấy g = 10m / s2.

α 15o 30o 45o 60o 75o 90o
Tầm xa L (m)
Phạm vi bay cao H (m)

Hãy bình luận kết quả.

Câu trả lời:

α 15o 30o 45o 60o 75o 90o
Tầm xa L (m) 5 8,67 mười 8,67 5
Phạm vi bay cao H (m) 0,33 1,25 2,5 3,75 4,67 5

Kết luận: Với góc ném α = 45o thì phạm vi bay là lớn nhất

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 84 sgk Vật lý 10 tăng lên

Video về: Bài 3 trang 84 sgk Vật lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 3 trang 84 sgk Vật lý 10 tăng lên

Bài 3 trang 84 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 3 (trang 84 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Một vật được ném lên từ mặt đất với véc tơ vận tốc tức thời v.= 10m / s và góc ném α. Tính và điền kết quả vào bảng sau. Lấy g = 10m / s2.

α 15o 30o 45o 60o 75o 90o
Tầm xa L (m)
Phạm vi bay cao H (m)

Hãy bình luận kết quả.

Câu trả lời:

α 15o 30o 45o 60o 75o 90o
Tầm xa L (m) 5 8,67 mười 8,67 5
Phạm vi bay cao H (m) 0,33 1,25 2,5 3,75 4,67 5

Kết luận: Với góc ném α = 45o thì phạm vi bay là lớn nhất

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận