Bài 3 trang 82 SGK Vật Lý 10

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 3 (trang 82 SGK Vật Lý 10)

Nêu một số ứng dụng của chuyển động li tâm.

Câu trả lời

Ứng dụng: máy giặt (lồng máy). Lúc lồng giặt quay với vận tốc cao, lực liên kết giữa nước và vải ko đủ lớn để nhập vai trò là lực hướng tâm, do đó nước sẽ tách ra khỏi vải và văng ra ngoài qua các lỗ trên trống.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 14. Lực hướng tâm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 82 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 3 trang 82 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 3 trang 82 SGK Vật Lý 10

Bài 3 trang 82 SGK Vật Lý 10 -

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 3 (trang 82 SGK Vật Lý 10)

Nêu một số ứng dụng của chuyển động li tâm.

Câu trả lời

Ứng dụng: máy giặt (lồng máy). Lúc lồng giặt quay với vận tốc cao, lực liên kết giữa nước và vải ko đủ lớn để nhập vai trò là lực hướng tâm, do đó nước sẽ tách ra khỏi vải và văng ra ngoài qua các lỗ trên trống.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 14. Lực hướng tâm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận