Bài 3 trang 78 SGK Vật Lý 10

Bài 13: Ma sát

Bài 3 (trang 78 SGK Vật Lý 10)

Nêu các tính chất của lực ma sát tĩnh.

Câu trả lời

Đặc điểm của lực ma sát nghỉ là:

– Xuất hiện ở mặt xúc tiếp của vật với bề mặt giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó lúc vật được tác dụng một lực song song với mặt xúc tiếp.

– Có độ lớn cực đại. Lực ma sát nghỉ cực đại sẽ lớn hơn lực ma sát trượt.

Công thức: Fmsmax = μn.N


Trong đó:

μn là hệ số ma sát nghỉ

N là áp suất tác dụng lên bề mặt xúc tiếp.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 78 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 3 trang 78 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 3 trang 78 SGK Vật Lý 10

Bài 3 trang 78 SGK Vật Lý 10 -

Bài 13: Ma sát

Bài 3 (trang 78 SGK Vật Lý 10)

Nêu các tính chất của lực ma sát tĩnh.

Câu trả lời

Đặc điểm của lực ma sát nghỉ là:

- Xuất hiện ở mặt xúc tiếp của vật với bề mặt giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó lúc vật được tác dụng một lực song song với mặt xúc tiếp.

- Có độ lớn cực đại. Lực ma sát nghỉ cực đại sẽ lớn hơn lực ma sát trượt.

Công thức: Fmsmax = μn.N


Trong đó:

μn là hệ số ma sát nghỉ

N là áp suất tác dụng lên bề mặt xúc tiếp.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận