Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12

Bài 4: Hàm số lũy thừa. Hàm lôgarit

Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12:

Tìm tập trung các hàm:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Hàm y = logmộtx có tập xác định là (0; + ∞).

a) Hàm y = log2(5 – 2x) xác địnhVì vậy, tập xác định của hàm là Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

b) Hàm y = log3(x2– 2x) xác định

x2 – 2x> 0

⇔ x (x – 2)> 0

⇔ x 2.

Vậy tập xác định của hàm là D = (-∞; 0) (2; + ∞)

c) Tác dụng Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 xác định

x2 – 4x + 3> 0

(x – 1) (x – 3)> 0

⇔ x> 3 hoặc x

Vậy tập xác định của hàm là D = (-∞; 1) (3; + ∞)

d) Tác dụng Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 xác định

Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vì vậy, tập xác định của hàm là Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12

Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12 -

Bài 4: Hàm số lũy thừa. Hàm lôgarit

Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12:

Tìm tập trung các hàm:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Hàm y = logmộtx có tập xác định là (0; + ∞).

a) Hàm y = log2(5 - 2x) xác địnhVì vậy, tập xác định của hàm là Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

b) Hàm y = log3(x2- 2x) xác định

x2 - 2x> 0

⇔ x (x - 2)> 0

⇔ x 2.

Vậy tập xác định của hàm là D = (-∞; 0) (2; + ∞)

c) Tác dụng Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 xác định

x2 - 4x + 3> 0

(x - 1) (x - 3)> 0

⇔ x> 3 hoặc x

Vậy tập xác định của hàm là D = (-∞; 1) (3; + ∞)

d) Tác dụng Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 xác định

Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vì vậy, tập xác định của hàm là Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Để phân biệt anilin và ancol etylic ta có thể dùng dung dịch NaOH?

Viết một bình luận