Bài 3 trang 73 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 14: Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Giải bài 3 trang 73 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 14.14, trong đó:Trước hết = 8V; rTrước hết = 1,2Ω;2 = 4 V; r2 = 0,4Ω, R = 28,4Ω; Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch đo được là UAB = 6V.

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và cho biết chiều của nó.

b) Đoạn mạch này gồm nguồn điện nào và gồm máy thu nào? Vì sao?

c) Tính hiệu điện thế: UAC và bạnBC

Câu trả lời


a) Dòng điện qua mạch:

+ Giả sử chiều dòng điện trong mạch là chiều từ A tới B thì:

Vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch:


Vì I> 0, hướng hiện nay nhưng mà chúng ta đã chọn được coi là hướng chuẩn xác.

b) Vì chiều dòng điện trong mạch là từ A tới B nên ta có:

+ Cân nhắcTrước hết: dòng điện đi từ cực âm sang cực dương, do đóTrước hết nhập vai trò như một nguồn điện.

+ Cân nhắc2: dòng điện chạy từ cực dương sang cực âm, do đó2 hoạt động như một máy thu.

c) Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch AC và CB, ta được:

+ Đoạn mạch xoay chiều chứa nguồnTrước hết:

Giải bài 3 trang 73 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

+ Đoạn mạch CB chứa máy thu2 và điện trở R.

Giải bài 3 trang 73 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 14. Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 73 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Bài 3 trang 73 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Bài 3 trang 73 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Bài 3 trang 73 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 14: Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Giải bài 3 trang 73 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 14.14, trong đó:Trước hết = 8V; rTrước hết = 1,2Ω;2 = 4 V; r2 = 0,4Ω, R = 28,4Ω; Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch đo được là UAB = 6V.

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và cho biết chiều của nó.

b) Đoạn mạch này gồm nguồn điện nào và gồm máy thu nào? Vì sao?

c) Tính hiệu điện thế: UAC và bạnBC

Câu trả lời


a) Dòng điện qua mạch:

+ Giả sử chiều dòng điện trong mạch là chiều từ A tới B thì:

Vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch:


Vì I> 0, hướng hiện nay nhưng mà chúng ta đã chọn được coi là hướng chuẩn xác.

b) Vì chiều dòng điện trong mạch là từ A tới B nên ta có:

+ Cân nhắcTrước hết: dòng điện đi từ cực âm sang cực dương, do đóTrước hết nhập vai trò như một nguồn điện.

+ Cân nhắc2: dòng điện chạy từ cực dương sang cực âm, do đó2 hoạt động như một máy thu.

c) Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch AC và CB, ta được:

+ Đoạn mạch xoay chiều chứa nguồnTrước hết:

Giải bài 3 trang 73 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

+ Đoạn mạch CB chứa máy thu2 và điện trở R.

Giải bài 3 trang 73 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 14. Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận