Bài 3 trang 69 SGK Vật Lý 10

Bài 11: Lực lôi cuốn. Định luật chuyển động và vạn vật lôi cuốn

Bài 3 (trang 69 SGK Vật Lý 10)

Vì sao gia tốc rơi tự do và khối lượng của một vật giảm dần lúc vật đi lên?

Câu trả lời

Công thức của gia tốc rơi tự do là:

Từ công thức trên ta thấy h tỉ lệ nghịch với g nên càng lên cao (h tăng) thì g càng giảm.

Khối lượng của vật là:


Từ công thức trên ta thấy h tỉ lệ nghịch với P nên càng lên cao (h tăng) thì P càng giảm.


Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 11. Lực lôi cuốn. Định luật chuyển động và vạn vật lôi cuốn

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 69 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 3 trang 69 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 3 trang 69 SGK Vật Lý 10

Bài 3 trang 69 SGK Vật Lý 10 -

Bài 11: Lực lôi cuốn. Định luật chuyển động và vạn vật lôi cuốn

Bài 3 (trang 69 SGK Vật Lý 10)

Vì sao gia tốc rơi tự do và khối lượng của một vật giảm dần lúc vật đi lên?

Câu trả lời

Công thức của gia tốc rơi tự do là:

Từ công thức trên ta thấy h tỉ lệ nghịch với g nên càng lên cao (h tăng) thì g càng giảm.

Khối lượng của vật là:


Từ công thức trên ta thấy h tỉ lệ nghịch với P nên càng lên cao (h tăng) thì P càng giảm.


Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 11. Lực lôi cuốn. Định luật chuyển động và vạn vật lôi cuốn

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận