Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số

Bài 3 (trang 68 SGK Đại số 10)

Hai bạn Vân và Lan vào shop sắm hoa quả. Vân sắm 10 quả quýt và 7 quả cam với giá 17.800 đồng. Lan sắm 12 quả quýt và 6 quả cam hết 18000 đồng. Giá thành của mỗi quả quýt và quả cam là bao nhiêu?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Bước 1: Lập hệ phương trình:

Bước 2: Giải hệ phương trình

Bước 3: Rà soát và kết luận


Gọi x và y tuần tự là giá của 1 quả quýt và 1 quả cam. (x> 0; y> 0)

Vân sắm 10 quả quýt, 7 quả cam hết 17800 đồng nên ta có:

10x + 7y = 17800

Lan sắm 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 đồng nên ta có:

12x + 6y = 18000

Ta có một hệ phương trình:

Từ (2), ta có thể suy ra y = 3000 – 2x, thay vào (1) ta được:

10x + 7. (3000 – 2x) = 17800

10x + 21000 – 14x = 17800

4x = 3200 x = 800 (ưng ý)

Thay x = 800 vào y = 3000 – 2x ta được y = 1400 (thỏa mãn)

Vậy giá 1 quả quýt là 800 đồng và giá 1 quả cam là 1400 đồng.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số

Bài 3 (trang 68 SGK Đại số 10)

Hai bạn Vân và Lan vào shop sắm hoa quả. Vân sắm 10 quả quýt và 7 quả cam với giá 17.800 đồng. Lan sắm 12 quả quýt và 6 quả cam hết 18000 đồng. Giá thành của mỗi quả quýt và quả cam là bao nhiêu?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Bước 1: Lập hệ phương trình:

Bước 2: Giải hệ phương trình

Bước 3: Rà soát và kết luận


Gọi x và y tuần tự là giá của 1 quả quýt và 1 quả cam. (x> 0; y> 0)

Vân sắm 10 quả quýt, 7 quả cam hết 17800 đồng nên ta có:

10x + 7y = 17800

Lan sắm 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 đồng nên ta có:

12x + 6y = 18000

Ta có một hệ phương trình:

Từ (2), ta có thể suy ra y = 3000 - 2x, thay vào (1) ta được:

10x + 7. (3000 - 2x) = 17800

10x + 21000 - 14x = 17800

4x = 3200 x = 800 (ưng ý)

Thay x = 800 vào y = 3000 - 2x ta được y = 1400 (thỏa mãn)

Vậy giá 1 quả quýt là 800 đồng và giá 1 quả cam là 1400 đồng.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận