Bài 3 trang 64 SGK Vật Lý 10

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 3 (trang 64 SGK Vật Lý 10)

Phát biểu các định luật và tính chất của khối lượng.

Câu trả lời

Tính chất khối lượng:

– Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và ko đổi đối với mỗi vật.

– Khối lượng là chất phụ gia.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 64 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 3 trang 64 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 3 trang 64 SGK Vật Lý 10

Bài 3 trang 64 SGK Vật Lý 10 -

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 3 (trang 64 SGK Vật Lý 10)

Phát biểu các định luật và tính chất của khối lượng.

Câu trả lời

Tính chất khối lượng:

- Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và ko đổi đối với mỗi vật.

- Khối lượng là chất phụ gia.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận