Bài 3 trang 62 SGK Vật Lý 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 3 (trang 62 SGK Vật Lý 11)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.5. trong đó nguồn điện có emf ℰ = 12V và điện trở trong r = 1,1Ω; điện trở R = 0,1Ω.

a) Điện trở x phải có trị giá nào để công suất tỏa ra ở mạch ngoài đạt trị giá lớn nhất? Tính công suất lớn nhất đó.

b) Điện trở x phải có trị giá nào để công suất tiêu thụ của điện trở này đạt trị giá lớn nhất? Tính công suất lớn nhất đó.

Câu trả lời

a) Công suất tiêu thụ ở mạch ngoài:

Để công suất mạch ngoài cực đại (Ptối đa), thì mẫu số của biểu thức trên phải được nhỏ nhất, tức là:Vận dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số dương RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ và r2/RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ

Chúng ta có:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lí 11 | Giải thích 11

Dấu bằng xảy ra lúc RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ = r

RẺx = RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ – R = r – R = 1,1 – 0,1 = 1Ω

Trị giá cực đại của công suất mạch ngoài:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lí 11 | Giải thích 11

b) Công suất mất dần trên điện trở Rx:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lí 11 | Giải thích 11

Vận dụng đẳng thức Vũ trụ cho hai số dương Rx

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lí 11 | Giải thích 11

Chúng ta có:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lí 11 | Giải thích 11

Dấu “=” xảy ra lúc Rx = R + r = 1,2Ω

Trị giá cực đại của công suất mạch ngoài:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lí 11 | Giải thích 11

Trả lời: a) RẺx = 1Ω; b) RẺx = 1,2Ω; Px tối đa = 30W

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 3 trang 62 SGK Vật Lý 11

Bài 3 trang 62 SGK Vật Lý 11 -

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 3 (trang 62 SGK Vật Lý 11)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.5. trong đó nguồn điện có emf ℰ = 12V và điện trở trong r = 1,1Ω; điện trở R = 0,1Ω.

a) Điện trở x phải có trị giá nào để công suất tỏa ra ở mạch ngoài đạt trị giá lớn nhất? Tính công suất lớn nhất đó.

b) Điện trở x phải có trị giá nào để công suất tiêu thụ của điện trở này đạt trị giá lớn nhất? Tính công suất lớn nhất đó.

Câu trả lời

a) Công suất tiêu thụ ở mạch ngoài:

Để công suất mạch ngoài cực đại (Ptối đa), thì mẫu số của biểu thức trên phải được nhỏ nhất, tức là:Vận dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số dương RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ và r2/RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ

Chúng ta có:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lí 11 | Giải thích 11

Dấu bằng xảy ra lúc RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ = r

RẺx = RẺNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ - R = r - R = 1,1 - 0,1 = 1Ω

Trị giá cực đại của công suất mạch ngoài:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lí 11 | Giải thích 11

b) Công suất mất dần trên điện trở Rx:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lí 11 | Giải thích 11

Vận dụng đẳng thức Vũ trụ cho hai số dương Rx

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lí 11 | Giải thích 11

Chúng ta có:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lí 11 | Giải thích 11

Dấu “=” xảy ra lúc Rx = R + r = 1,2Ω

Trị giá cực đại của công suất mạch ngoài:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 3 trang 62 SGK Vật Lí 11 | Giải thích 11

Trả lời: a) RẺx = 1Ω; b) RẺx = 1,2Ω; Px tối đa = 30W

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận