Bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 11

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 3 (trang 58 SGK Vật Lý 11)

Nêu các cách nối bộ nguồn thành bộ nguồn tiếp nối và song song. Trong mỗi trường hợp, hãy viết công thức tính suất điện động của nguồn điện và điện trở trong của nó.

Câu trả lời

– Bộ nguồn mắc tiếp nối là bộ nguồn gồm các nguồn (ℰTrước tiênrTrước tiên,2r2….NrN) được mắc tiếp nối bằng dây dẫn sao cho cực âm của nguồn này tiếp nối với cực dương của bộ nguồn tiếp nối rồi mắc tiếp nối. Trong đó A là cực dương và B là cực âm của nguồn. (Hình 10.3)

Vì hiệu điện thế giữa hai đầu A và B của nguồn điện lúc hở mạch có trị giá bằng emf của nó và liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện đặt vào đoạn mạch chứa các nguồn điện nên ta thu được công thức cho sức điện động ℰb của bộ nguồn ghép tiếp nối như sau:

b=Trước tiên+2+… .. +N

Điện trở trong của bộ nguồn được tính theo công thức:


rb = rTrước tiên+ r2 +… + RN

Trong trường hợp cụ thể, nếu n nguồn điện có cùng emf ℰ và điện trở trong r mắc tiếp nối thì nguồn điện có emf và điện trở là:

b = nℰ và rb = nr

– Bộ nguồn song song là bộ nguồn có n nguồn giống nhau, ghép song song, trong đó cực dương của các nguồn mắc vào một điểm A và cực âm của các nguồn mắc vào cùng một điểm B (hình 10.4).


Lúc mạch ngoài hở thì hiệu điện thế UAB bằng emf của mỗi nguồn và bằng emf của bộ nguồn và điện trở trong bộ nguồn là điện trở tương đương của n điện trở r mắc song song. Vì vậy:

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn:b= và rb= r / n.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 11

Bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 11 -

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 3 (trang 58 SGK Vật Lý 11)

Nêu các cách nối bộ nguồn thành bộ nguồn tiếp nối và song song. Trong mỗi trường hợp, hãy viết công thức tính suất điện động của nguồn điện và điện trở trong của nó.

Câu trả lời

- Bộ nguồn mắc tiếp nối là bộ nguồn gồm các nguồn (ℰTrước tiênrTrước tiên,2r2….NrN) được mắc tiếp nối bằng dây dẫn sao cho cực âm của nguồn này tiếp nối với cực dương của bộ nguồn tiếp nối rồi mắc tiếp nối. Trong đó A là cực dương và B là cực âm của nguồn. (Hình 10.3)

Vì hiệu điện thế giữa hai đầu A và B của nguồn điện lúc hở mạch có trị giá bằng emf của nó và liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện đặt vào đoạn mạch chứa các nguồn điện nên ta thu được công thức cho sức điện động ℰb của bộ nguồn ghép tiếp nối như sau:

b=Trước tiên+2+… .. +N

Điện trở trong của bộ nguồn được tính theo công thức:


rb = rTrước tiên+ r2 +… + RN

Trong trường hợp cụ thể, nếu n nguồn điện có cùng emf ℰ và điện trở trong r mắc tiếp nối thì nguồn điện có emf và điện trở là:

b = nℰ và rb = nr

- Bộ nguồn song song là bộ nguồn có n nguồn giống nhau, ghép song song, trong đó cực dương của các nguồn mắc vào một điểm A và cực âm của các nguồn mắc vào cùng một điểm B (hình 10.4).


Lúc mạch ngoài hở thì hiệu điện thế UAB bằng emf của mỗi nguồn và bằng emf của bộ nguồn và điện trở trong bộ nguồn là điện trở tương đương của n điện trở r mắc song song. Vì vậy:

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn:b= và rb= r / n.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận