Bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 10

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Bài 3 (trang 58 SGK Vật Lý 10)

Kết quả F của hai lực đồng quy

Độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu trả lời

Độ lớn của lực kết quả phụ thuộc vào:


+ Độ lớn, phương và chiều của 2 lực

+ Góc giữa 2 lực


Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 10

Bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 10 -

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Bài 3 (trang 58 SGK Vật Lý 10)

Kết quả F của hai lực đồng quy

Độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu trả lời

Độ lớn của lực kết quả phụ thuộc vào:


+ Độ lớn, phương và chiều của 2 lực

+ Góc giữa 2 lực


Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Câu 4 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao

Viết một bình luận