Bài 3 trang 57 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 1: Đại cương về phương trình

Bài 3 (trang 57 SGK Đại số 10)

Giải các phương trình

Câu trả lời


Giải Toán 10: Bài 3 trang 57 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Giải Toán 10: Bài 3 trang 57 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10


Giải Toán 10: Bài 3 trang 57 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Ghi nhớ

Các bước giải hệ phương trình.

+ Tìm tập xác định

+ Thực hiện các phép chuyển đổi tương đương để rút gọn phương trình về dạng đơn giản rồi tìm nghiệm.

+ So sánh lời giải tìm được với điều kiện xác định.

+ Kết luận rà soát thực hành

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 57 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 3 trang 57 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 3 trang 57 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 3 trang 57 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Bài 1: Đại cương về phương trình

Bài 3 (trang 57 SGK Đại số 10)

Giải các phương trình

Câu trả lời


Giải Toán 10: Bài 3 trang 57 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Giải Toán 10: Bài 3 trang 57 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10


Giải Toán 10: Bài 3 trang 57 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Ghi nhớ

Các bước giải hệ phương trình.

+ Tìm tập xác định

+ Thực hiện các phép chuyển đổi tương đương để rút gọn phương trình về dạng đơn giản rồi tìm nghiệm.

+ So sánh lời giải tìm được với điều kiện xác định.

+ Kết luận rà soát thực hành

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận