Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12

Bài 1: Cấp số nhân

Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12:

Viết các số sau theo trật tự tăng dần:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+) Sử dụng công thức để thay đổi cơ số:


+) Sử dụng công thức: (am)N= a mn.


+) Quy ước: 1m = 1.

Sử dụng tính chất: Trong lũy ​​thừa cùng cơ số lớn hơn 1, lũy thừa có số mũ lớn hơn thì lũy thừa lớn hơn.

a) Chúng tôi có:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

b) Chúng tôi có:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Tại vì Giải Toán 12: Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 vì vậy chúng tôi có: Giải Toán 12: Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12

Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12 -

Bài 1: Cấp số nhân

Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12:

Viết các số sau theo trật tự tăng dần:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+) Sử dụng công thức để thay đổi cơ số:


+) Sử dụng công thức: (am)N= a mn.


+) Quy ước: 1m = 1.

Sử dụng tính chất: Trong lũy ​​thừa cùng cơ số lớn hơn 1, lũy thừa có số mũ lớn hơn thì lũy thừa lớn hơn.

a) Chúng tôi có:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

b) Chúng tôi có:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Tại vì Giải Toán 12: Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 vì vậy chúng tôi có: Giải Toán 12: Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Viết tất cả các peptit có thể được tạo thành từ hỗn hợp gồm 3 amino axit val ala và gly?

Viết một bình luận